De verschillende niveaus binnen het basisonderwijs

Het maakt niet uit of een kind nu in Amsterdam of Groningen naar de basisschool gaat, de opzet van het basisonderwijs in ons land is nagenoeg overal hetzelfde. Wanneer jij al meerdere kinderen hebt die op de basisschool zitten, weet je ongetwijfeld al wel hoe het zit met deze niveaus. Toch zijn er ook ouders die op korte termijn voor het eerst in aanraking komen met de basisschool. Geldt dit ook voor jou? Dan weet je mogelijk niet wat je precies moet verwachten. Wij helpen jou daarom graag een handje om de basisschool beter te leren begrijpen. In onderstaande tekst lichten wij de verschillende niveaus van het basisonderwijs in ons land uit.

Groep 1

Het eerste leerjaar van de basisschool noemen we groep 1. Dit is meteen ook het eerste niveau. Kinderen van 4 à 5 jaar stormen in deze groepen het basisonderwijs binnen. De nadruk ligt in groep 1 op spelend leren.

Groep 2kinder

Een kind dat het eerste leerjaar van de basisschool goed heeft doorlopen, stroomt na de zomervakantie door naar groep 2. Hierin zitten kinderen van 5 en 6 jaar. Vaak worden deze kinderen de oudste kleuters genoemd.

Groep 3

Het echte leren begint in groep 3. Hier staan namelijk lezen, spellen en rekenen centraal. Er zijn zelfs basisscholen die al beginnen met Engels in groep 3. De leeftijd van de leerlingen is 5, 6 of 7 jaar.

Groep 4

In groep 4 wordt voortgeborduurd op datgene wat in groep 3 geleerd is. Zo staan tellen tot 100, vermenigvuldigen, delen en het schrijven van hoofdletters hier centraal. Een kind in groep 4 kan 6, 7, 8 of 9 jaar oud zijn.

Groep 5

Kinderen die groep 4 met succes doorlopen, beginnen in het nieuwe schooljaar in groep 5. De leeftijd van de kinderen is dan 7, 8, 9 of 10 jaar. Het lesmateriaal wordt afgestemd op datgene wat in groep 4 geleerd is.

graders

Groep 6

Kinderen van 8, 9, 10 of 11 jaar zitten doorgaans in groep 6. De kinderen komen in deze groep voor het eerst in aanraking met de topografie van Nederland.

Groep 7

Het één na laatste leerjaar van de basisschool is groep 7. Vaak wordt hier een begin gemaakt met Engels en de topografie gaat ook over onze landsgrenzen heen. Soms wordt er ook een entreetoets voor de Cito afgenomen.

Groep 8

Groep 8 is het laatste jaar van de basisschool. Er is opnieuw aandacht voor topografie en Engels, maar ook voor de geschiedenis. Zo komt onder meer de geschiedenis van Amsterdam aan bod. Veel scholen maken daarom een Amsterdam city trip om de historie met eigen ogen te aanschouwen. Uiteraard wordt er dan ook even een rondvaart door Amsterdam gemaakt of Madame Tussaud bezocht. Aan het einde van het schooljaar wordt de Citotoets of een andere eindtoets afgenomen. De resultaten van deze toets spelen mee in de verdere schoolcarrière van het kind. De basisschoolperiode wordt vaak afgesloten met een musical en vaak gaan de kinderen op kamp of schoolreisje met hun klasgenoten.